iphone XR 64G 6.1inch-Friendhere-手機殼 samsung、iphone、htc 防摔手機殼

Hàng hóa
Hàng hóa

iphone XR 64G 6.1inch

iphone XR 64G 6.1inch

Thông số kỹ thuật:

Giá thành viên : 24390元

 

Vui lòng tham khảo trang web chính thức để biết thông số kỹ

thuật chi tiết.

 

 

 

https://www.apple.com/vn/iphone-xr/