iphone XS MAX 6.5 inch 256G-Friendhere-手機殼 samsung、iphone、htc 防摔手機殼

Hàng hóa
Hàng hóa

iphone XS MAX 6.5 inch 256G

iphone XS MAX 6.5 inch 256G

Thông số kỹ thuật:

Giá thành viên : 40490元

 

Vui lòng tham khảo trang web chính thức để biết thông số kỹ thuật chi tiết.

 

 

 

https://www.apple.com/vn/iphone-xs/