4G/30G OK Internen Recharge Card (Taiwan Mobile 599)-手機殼 samsung、iphone、htc 防摔手機殼

Hàng hóa
Hàng hóa

OK 4G Internet

OK 4G Internet

Thông số kỹ thuật:

Giá thành viên : 565元

 

Lưu ý: Do chi phí vận chuyển cao, thẻ trả

 

trước sẽ không được gửi và mật khẩu thẻ trả

 

trước sẽ được gửi trực tiếp đến điện thoại di

 

động của bạn.