Recharge Card (Chunghwa Telecom 150)-手機殼 samsung、iphone、htc 防摔手機殼

Hàng hóa
Hàng hóa

Chunghwa VOICE 150

Chunghwa VOICE 150

Thông số kỹ thuật:

Giá thành viên : 145元

 

Lưu ý: Do chi phí vận chuyển cao, thẻ trả

 

trước sẽ không được gửi và mật khẩu thẻ trả

 

trước sẽ được gửi trực tiếp đến điện thoại di

 

động của bạn.