Apple iPhone 7 Plus 128G-friendhere手機殼

Hàng hóa
Hàng hóa

iPhone 7+ 128G

iPhone 7+ 128G

12MP camera
7MP camera FaceTime HD Camera
Touch ID
4.7-inch (diagonal) widescreen LCD

Thông số kỹ thuật:

Giá thành viên : 22790元