SAMSUNG Galaxy Tab J 7.0-friend here手機殼

Hàng hóa
Hàng hóa

SAMSUNG Galaxy Tab J 7.0(T285)

SAMSUNG Galaxy Tab J 7.0(T285)

Thông số kỹ thuật:

Giá thành viên : 3290元

https://www.samsung.com/tw/tablets/