Friendhere-手機殼 samsung、iphone、htc 防摔手機殼

Hàng hóa
Hàng hóa

Tham gia hội viên

+ Xin lưu ý: Email này là kênh chính cho các tài khoản thành viên và tin nhắn được gửi cho bạn trong tương lai khi bạn đăng nhập. Do đó, bạn sẽ không thể sửa đổi các thay đổi này. Vui lòng điền vào email vĩnh viễn và hợp lệ.

+ Vui lòng nhập 8 đến 20 tiếng Anh hoặc số, xin lưu ý rằng các chữ cái tiếng Anh phân biệt chữ hoa chữ thường.

+ Vui lòng nhập mật khẩu giống như trường trên.

+ Vui lòng nhập tên Trung Quốc.

+ Vui lòng nhập số thuần, không nhập dấu ngoặc đơn hoặc đường giữa.

+ Vui lòng nhập ID của dòng phần mềm giao tiếp, không bắt buộc.

Tôi đã đọc và đồng ýĐiều khoản thành viên

Không thể nhìn thấy rõ ràng? Bấm vào hình để thay thế hình mới Gửi đi