Về chúng tôi-FRIEND HERE手機殼

Hàng hóa
Hàng hóa

Về chúng tôi

  • About us

    GO EASY LIVE SHOPPING

    GO EASY LIVE SHOPPING được thành lập vào năm 2018 và chủ yếu cung cấp truy cập trực tuyến cho người nước ngoài tại Đài Loan. Nó tạo điều kiện cho việc đa dạng hóa mua sắm của người nước ngoài tại Đài Loan và khó khăn trong giao tiếp với ngôn ngữ mua sắm tại chỗ.

    Không có giới hạn thời gian cho việc mua sắm suốt 24 giờ. Không có khoảng cách mua sắm ở Đài Loan. Có các giải thích rõ ràng về ngôn ngữ và đồ họa trong các bài viết. Mua sắm thật đơn giản và thuận tiện.

    台南市北門路一段218號